PHP zip_open() 函数


PHP Zip File 参考手册 完整的 PHP Zip File 参考手册

定义和用法

zip_open() 函数打开 zip 档案以供读取。

如果成功,该函数则返回 zip 文件资源。如果失败,则返回 FALSE。

语法

zip_open(filename)

参数 描述
filename 必需。规定要打开的 zip 文件的文件名和路径。


提示和注释

提示:打开的 zip 文件资源可被 zip_read() 和 zip_close() 函数使用。


实例

<?php
$zip = zip_open("test.zip");
zip_read($zip);

// some code

zip_close($zip);
?>


PHP Zip File 参考手册 完整的 PHP Zip File 参考手册